Återbruk

   Vi lever i en värld där teknikutvecklingen är snabbare än någonsin.

   Det gäller också på vårt område där LED-ljuskällor utvecklas i rask takt.

   I den nya ekodesignförordningen som kommer att gälla från den 1 september 2021 förbjuds de flesta halogenlamporna.

   Dock kommer de vanligaste teaterljuskällorna fortsatt kunna användas eftersom de vanligaste socklarna som används i scenstrålkastare kommer att undantas från förordningen.

   Vi kommer alltså kunna fortsätta att använda våra halogenstrålkastare många år framåt.

   Men vi måsta också själva ta vårt ansvar att succesivt övergå till mer energisnåla ljuskällor och att använda våra halogenstrålkastare ekosmart.