Leveransvillkor för begagnad uthyrningsutrustning

Allmänt

  • Om inte annat anges används leveransvillkor enligt LLB2013
  • Produkterna sälj i befintligt skick.
  • Köpare har undersökningsplikt, eventuella avvikelser skall anmälas inom 10 dagar från köpet.
  • Retur eller återköp av begagnade produkter medges ej om inte annat särskilt överenskommits.
  • Armaturer levereras med befintlig, fungerande ljuskälla men utan hakfäste eller motsvarande.
  • Alla priser anges exklusive moms.
  • Betalning sker i förskott eller för etablerade kunder hos Teaterteknik AB mot faktura 10 dagar netto.
  • Produkterna hämtas, om inte annat anges, på Teaterteknik AB.

Äganderättsförbehåll
Teaterteknik AB äger utrustningen till dess utrustningen till fullo betalts. Teaterteknik AB förbehåller sig rätten att återta utrustning vid utebliven betalning. Kund förbinder sig också att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan skriftligt medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kund genom fullt erlagd betalning.

Reservationer
Vi reserverar oss för felaktigheter och misstag avseende priser och produkter på denna hemsida inklusive länkade sidor.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bristsituationer eller leveranssvårigheter av presenterade produkter.
Vi reserverar oss för prisförändringar och sortiments-/produktförändringar utanför vår kontroll.

https://llb.se/om-llb/leveransvillkor/

 

 

 

Samtliga priser gäller exkl. moms

Bilderna stämmer inte alltid överens med den aktuella produkten.

Armaturer säljs med fungerande ljuskälla och filterram men utan tillbehör (Barndoors, hakfäste etc.)